Van Toetsen kun je leren

Bij DEES huiswerkbegeleiding vinden wij het heel belangrijk om de manier waarop onze leerlingen studeren te verbeteren. Daarom brengen we in kaart hoe onze leerlingen de leerstof tot zich nemen en hoe ze zich ontwikkelen. Op deze manier kunnen onze begeleiders een persoonlijk plan samenstellen om het leerproces te verbeteren. Een techniek die wij hiervoor gebruiken is formatieve toetsing. Wat houdt dit in en waarom vinden we dit zo belangrijk?

Wat is formatief toetsen?

Een oefentoets gebruiken om feedback te geven: formatief toetsen heeft als doel het leerproces te verbeteren en de ontwikkeling van een leerling te volgen. We gebruiken de oefentoetsen om informatie te verzamelen over hoe de leerling tot inzichten en conclusies is gekomen. Wij werken met het digitale platform ToetsMij om zeker te weten dat het niveau van de proeftoets gelijk is aan de toetsen die scholen gebruiken. 

Vier voordelen van formatief toetsen

1. Je bent op een inhoudelijke manier bezig met de lesstof

Door regelmatig te oefenen wordt de stof op een andere manier verwerkt. Studeren is meer dan alleen informatie uit een boek lezen en onthouden. Het is belangrijk om de stof ook te begrijpen en te kunnen toepassen. We stimuleren leerlingen om goed na te denken over de achterliggende gedachte van wat ze aan het leren zijn. Dat maakt leren niet alleen leuker maar het zorgt ook voor betere resultaten! 

2. Inzicht krijgen in hoe leerlingen leren

Elke leerling is uniek en studeert op een andere manier. Met slimme oefentoetsen krijgen onze begeleiders inzicht in hoe leerlingen leren. Dit is nuttige informatie om de leerlingen te begeleiden met hun huiswerkopdrachten. Door regelmatig de voortgang te meten, kan de leerling aanwijzingen krijgen om zo veel mogelijk te doen in zo min mogelijk tijd. En zo leren leerlingen steeds beter hoe ze efficiënt kunnen studeren.

3. Moeilijke onderwerpen aan het licht brengen

We gebruiken oefentoetsen om aan het licht te brengen waar de pijnpunten zitten. Zo kan een leerling moeite hebben met een bepaalde denkstap. Door alleen naar het antwoord te kijken wordt het probleem niet duidelijk, maar door stap voor stap door de oplossing te gaan kan genoeg tijd besteed worden aan de knelpunten. En zo leren we leerlingen om systematisch te werken.

4. Resultaat gericht werken

Het komt regelmatig voor dat leerlingen teleurgesteld zijn over toetsresultaten terwijl ze dachten de stof goed te begrijpen. Daarom vinden wij een goede voorbereiding belangrijk. Door doelgericht te overhoren op dezelfde manier als op school, ontstaat inzicht in hoe de stof toegepast moet worden op een toets of examen.

Bij DEES huiswerkbegeleiding is de regel dat er naast formatieve toetsing voor elke toets minimaal drie leermomenten ingepland worden met een afsluitende een-op-een overhoring. Dit zorgt voor voldoende herhaling en begrip. Door slim te werken groeien de cijfers en dus het zelfvertrouwen!