Persoonlijk contact in het onderwijs

Het online onderwijs is alweer een hele tijd voorbij. Het heeft bewezen wat wij bij DEES eigenlijk al wisten: leerlingen hebben persoonlijk contact nodig! Door al die online lessen, opdrachten en toetsen daalde de motivatie bij veel leerlingen. Vaak bleven ze in bed liggen tijdens de eerste uren, of werd er de hele les gesnapchat. Want de docent heeft toch niks door!

Achterstand door Corona.

Helaas is een jaar later dit beeld nog steeds herkenbaar. Door online lessen hebben veel leerlingen een achterstand opgelopen. De scholen verwachten die snel in te halen. Maar dit kan bij een leerling veel stress veroorzaken. Volgens de onderwijsinspectie is de grootste achterstand ontstaan bij sociale en emotionele vaardigheden. Omdat de focus bij scholen vooral lag op kernvakken zoals Nederlands en wiskunde. Daarom was er minder aandacht voor bijvoorbeeld hoe je moet samenwerken in groepen, of het durven stellen van vragen als je iets niet begrijpt. DEES Amsterdam biedt een omgeving waarin naast schoolvakken ook aan dit soort vaardigheden wordt gewerkt. 

 

 

 

Persoonlijke aandacht

Toen het fysieke onderwijs weer begon werd duidelijk hoeveel de leerlingen dit echte onderwijs hadden gemist. In je kamer achter je laptop geeft niet dezelfde connectie met docenten of medeleerlingen in de klas. Dit idee komt terug in de filosofie van DEES. 

Wij vinden het belangrijk een persoonlijke band op te bouwen met elke leerling. Bij DEES huiswerkbegeleiding werken wij dan ook in een klein team. Waardoor begeleiders de leerlingen en hun persoonlijke situatie goed kennen. En op die manier gerichte en effectieve hulp kunnen bieden. Iedereen moet zich op zijn of haar gemak kunnen voelen. Door bij binnenkomst een klein praatje te houden, en bij het weggaan altijd heldere feedback te geven creëren onze begeleiders een hechte band met de leerlingen. Dit zorgt er niet alleen voor dat ze zich meer op hun gemak gaan voelen, maar door persoonlijke aandacht krijgen de leerlingen ook meer motivatie!

Huiselijke sfeer

Veel leerlingen vinden de huiselijke sfeer en werkomgeving bij DEES Amsterdam enorm prettig. Onze locaties zien er uit als een woonkamer in plaats van een school. Met banken en ligstoelen waar pauzes worden gehouden, en twee katten die rondlopen. Leerlingen waarderen het bovendien als er andere leerlingen om hen heen ook gemotiveerd aan het studeren zijn, dat werkt aanstekelijk!