De laatste loodjes

Het einde van dit schooljaar komt steeds dichterbij, de laatste toetsweek is alweer in zicht. Onze eindexamenleerlingen zitten momenteel midden in hun examens. Dit jaar- voor het eerst sinds corona- zonder versoepelingen.

Veel van onze examenleerlingen hebben in de maand voor hun examens extra bijlessen genomen! Ze gaven in de laatste weken nog even gas om het beste resultaat te behalen.

Inhaalslag na corona

NRC-handelsblad kwam recent met een podcast waarin verteld werd dat onze huidige generatie middelbare scholieren een achterstand heeft van wel 1/3 schooljaar. Dat staat gelijk aan 15 weken. 15 weken waarin zij uitleg, oefening en toetsing hebben gemist.

Scholen hebben de afgelopen jaren grote subsidies gekregen van de overheid om extra onderwijsondersteuning aan te kunnen bieden. Hiermee probeerden ze de corona achterstand te minimaliseren. Dat is goed bedacht, maar het onderwijs kampt nog steeds met een groot leraren tekort. Waar ze het geld dan nu wel hebben, hebben ze de mankracht nog niet.

Onderzoekers zagen het gevolg van deze achterstand vooral terug in het gebrek aan basiskennis (bij bijvoorbeeld lezen, spelling en rekenen) en een gebrek aan concentratie. Voor dit laatste probleem biedt DEES met huiswerkbegeleiding voor veel leerlingen een goede oplossing. Meerdere middagen in de week, in een stille omgeving leren, een gestructureerde planning, en hulp bij overhoren is soms al genoeg om de resultaten te zien verbeteren.

 

Extra begeleiding

 Toch zien we dat een leerling vaak meer nodig heeft dan dat. Tijdens het beantwoorden van de stof wordt het bij onze begeleiders vaak duidelijk dat de leerling vaak een deel van de basiskennis mist. Leerlingen vinden het lastig om specifieke vragen te stellen in de klas of in de groep en worden onzeker. Waarop een gebrek aan motivatie volgt en de leerling vervolgens geneigd is om dan maar helemaal de handdoek in de ring te gooien. Zeker richting het einde van het schooljaar, wanneer de cijfers van afgelopen periode al niet meezaten, zijn leerlingen vaak niet meer gemotiveerd en zijn ervan overtuigd dat ze niet meer over zullen gaan. Waar huiswerkbegeleiding dus een fijne werkplek geeft, en waar er in kleine groepen van 1:5 gewerkt wordt, kan het toch niet altijd de hulp en ruimte bieden om voor elk vak de basiskennis op te halen.

We merken dat onze 1-1 bijlessen vaak de juiste oplossing kunnen bieden. Het is fijn om de diepte in te gaan en onze begeleiders zijn in staat om de juiste vinger op de zere plek te leggen, en voorzien de leerlingen van persoonlijke tips en tricks waardoor de leervaardigheden snel verbeteren! Daarnaast kregen de leerlingen een stuk meer zelfvertrouwen!

Het is nog lang niet te laat, in de laatste 7 weken van het schooljaar kan er nog zoveel veranderen. Nog een aantal weken om alles op alles te zetten en toch het jaar te halen, daarna kan er des te meer genoten worden van die welverdiende vakantie.